DAG 179

De korte afzondering heeft ons deugd gedaan en we pakken als volwassen mensen gewoon de draad weer op. Om 9h00 ontmoeten we Amabry, de man van het Braziliaans koppel, bij een lokale rederij en bespreken samen de mogelijkheid van een gedeelde container en afvaarten. Volgens het kantoor zouden de problemen met de ferry wellicht opgelost zijn tegen 15 januari 2015. Wij weten echter beter gezien de door ons  ingewonnen informatie. Onze tijdschema’s komen echter niet overeen. Amabry’s vrouw heeft een zieke zus in Colombia en wil deze absoluut wat langer bezoeken.

Volgende gegevens worden ons voorgelegd.

19 januari 2015   laden van container
22 januari 2015   vertrek containerschip
26 januari 2015   aankomst containerschip
27 januari 2015   lossen wagen

Documenten kunnen worden opgesteld met die verstandhoudiing dat indien de ferry terug in service gaat vóór het laden van de container, er enkel 50 US$ aan de rederij betaald moet worden per voertuig voor het opstellen. Wat ons betreft een redelijke afspraak. Amabry is akkoord een container te delen, vanzelfsprekend eigenlijk want hierdoor wordt de verscheping voor beide partijen goedkoper. Maar dit tijdschema zou betekenen dat we pakweg een maand vastzitten en ik heb het hier toch wel moeilijk mee. We beloven contact te houden met hem en nemen voorlopig afscheid van elkaar.

Shana en ik wandelen samen nog eens het historisch centrum van Cartagena af om foto’s te trekken. Brengen de was binnen, kijken naar wat winkeltjes en wandelen op ons gemak terug naar de hostel.

Afgelegde afstand          0 km
Totale afstand       37938 km

Zet cursor op foto en klik op < of > voor vorige of volgende.