DAG 80

We zitten op de Pan American Highway, boring road. Niets te zien, noch te vertellen. We zijn op weg naar Sewell om de kopermijnen in te duiken. Aan de ingang van de mijnen worden we echter tegen gehouden en moeten we rechtsomkeer maken. Bezoeken kan enkel via georganiseerde tours. Zien of we dit kunnen regelen in Santiago. We zijn er bijna en gelukkig op tijd voor ons vertrek naar de Paaseilanden.

We hebben zoals reeds eerder meegedeeld een rudimentair schema opgesteld voor onze ganse reis voor zover dit mogelijk is. Op dit ogenblik zitten we  twee weken vóór op ons schema waarin géén rekening werd gehouden met technisch oponthoud. Overtollige tijd zullen we met veel plezier opsouperen in de ons wachtende warme landen. Het reistempo daar zal zeker een pak trager verlopen dan nu. Bij 20°C zet je gemakkelijker je stoeltje buiten dan bij – 2°C.

Afgelegde weg         595 km
Totale afstand    22036 km